Utbrändhet, utmattningssymptom, utmattningsdepression..ja, det har många namn och är idag vår största folksjukdom. Först och främst vill vi säga att roten till problemen ligger i ett alltför stressigt och prestationsinriktat arbetsliv. Många företag och organisationer har slimmat så att vi helt enkelt är för få som ska utföra för många arbetsuppgifter. Eftersom allt handlar om människor – både de som slimmar och de som stressas – kan vi lära oss en del om detta fenomen genom att förstå mer om hur vi människor fungerar. Vad är det som driver oss att pressa oss själva och andra till det yttersta? En viktig faktor här är att inte låsa sig vid ett svar – snarare finns många olika och det handlar om våra olika grundläggande drivkrafter.

Vi har arbetat med modellen Enneagrammet i företag och organisationer under nästan tio år. Modellen beskriver nio grundläggande livsstrategier med olika grundläggande drivkraft, där vi alla har en av de nio som är dominant. Några av livsstrategierna har varit mer vanligt förekommande bland de sjuka som stött på. Vi har också sett att några livsstrategier är vanliga bland dem som sitter i ledningen för många arbetsplatser – de som pressar på och ökar stressen. Genom att förstå mer om människors bakomliggande – och ofta omedvetna – drivkrafter kan vi förstå mer om problematiken.

 

Vanliga livsstrategier i ledningsgrupper

Utmanaren

Personer med denna dominanta livsstrategi upplever sig själva som starka och att de klarar mycket. De söker utmaningar och tar gärna på sig uppgifter som är tuffa och krävande. Det är ett sätt för dem att känna sig levande och de trivs ofta med ett visst adrenalin-påslag. De vaktar på sin sårbarhet och kan verka hårda utåt. Risken är att de undermedvetet utgår ifrån att alla borde ha samma kraft som de själva och att det bara är att ta i lite till. Något som leder till okänslighet och ett uppskruvat tempo. De riskerar också att själva bli utbrända, se mera nedan.

Presteraren

Här hittar vi personer som drivs av att nå framgång och lyckas. De är av naturen mål- och resultatmedvetna och söker efter den mest effektiva vägen framåt. Under ökad stress lägger de känslor åt sidan – båda för sig själv och andra – för att fokusera på prestationen. De har också stort bekräftelsebehov och när de får bekräftelse för sina prestationer blir det nytt bränsle till att jobba på. De utgår undermedvetet från att andra också är lika målfokuserade och kan driva andra hårt för att uppnå deras egna mål. Även Presterare blir utbrända själva, se nedan.

 

Olika drivkrafter bakom utmattningssymptom

Observera att personer av alla nio livsstrategier kan få utmattningssymptom, exemplen nedan är några vi stött på. Det viktiga för både den drabbade och omgivningen är att fördjupa självinsikten för att hitta nycklar till varför man inte sätter stopp i tid.

Utmanare

Se ovan om drivkraft. Dessa personer tenderar att ha en överdriven tro på sin egen styrka och vill “ta i”. De tar omöjliga uppdrag, flera jobbroller samtidigt eller obehagliga situationer. Under press är de mindre beroende av vad andra tycker om dem vilket gör att de kan ta hand om det andra tycker är jobbigt. De vill inte visa sårbarhet och kör därför ofta på trots kroppens varningssignaler. De utbrända personer med denna strategi som vi träffat har “gått på fälgarna” länge. När de sedan kraschar är det ofta ganska definitivt. Många berättar att de insett att de aldrig kan komma tillbaka till sin krafts dagar igen.

Medlare

Dessa personer drivs framförallt av att känna harmoni och vara följsamma. För att bibehålla känslan av harmoni under mer pressade perioder har de tränat upp en förmåga att “stänga av” kring det som är jobbigt. Att inte tänka på det som inte är mitt för ögonen. De säger hellre ja än nej och kan på så sätt få alltför mycket på sitt bord. Under stress blir de även alltmer styrda av det omedelbara vilket vilket gör att de tappar bort sin egen agenda till förmån för andras. Omgivningen märker sällan hur stressade de är då de trots mycket stress verkar lugna och tålmodiga.

Presterare

Som nämns ovan har dessa personer en stark önskan om att lyckas som drivkraft. De är också målinriktade, effektiva, självsäkra och drivna. Just dessa egenskaper är förstås uppskattade på många arbetsplatser vilket ger dem den bekräftelse som är så viktigt för dem. De klättrat ofta snabbt på karriärstegen, får mer bekräftelse, jobbar mer etc. i en ond spiral. Under stress tenderar de också att lägga sina egna känslor åt sidan – de ses snarare som farthinder. “Känna kan man göra när just det är viktiga projektet är klart” – tyvärr kan det ibland bli försent och det blir sjukskrivning istället. Många Presterare har gjort sig en ny karriär av att skriva en bok om sin egen utbrändhet.

Hjälpare

Dessa personer drivs främst av att skapa kontakt och relationer med andra människor och detta gör de ofta genom att hjälpa andra på olika sätt. De har en fenomenal förmåga att tolka in andras behov och under stress lägger de alltmer sitt fokus på det. De ser ett behov och är blixtsnabbt där och ska bistå. Liksom Presteraren har de stort behov av bekräftelse och att få tack och uppskattning gör att dessa personer också kan hamna i en ond spiral av att söka bekräftelse genom att jobba på och ställa upp. Vi tror att vården idag till viss del hålls uppe – trots stora åtstramningar – av att dessa personer gör en massa obetalt extrajobb. Och vi ser också att sjukskrivningarna är många just där.

Jobbar du med stress- och utmattningsdrabbade? Kontakta oss gärna. Vi på EnneagramCenter bidrar gärna med vår kunskap om olika livsstrategier och drivkrafter.